Samenwerkingen

DE NIEUWE TOEKOMST: Vanaf januari 2018 mag ik mij, naast vele anderen, als coach inzetten voor het project; De Nieuwe Toekomst (DNT) vanuit de Nederlandse Vrouwen Raad.

De Nieuwe Toekomst is een project over empowerment van ex-slachtoffers van huiselijk geweld. Het betreft een succesvol ongoing project voor één van de meest kwetsbare groepen in Nederland. Het pilot DNT is eind juni 2016 met succes afgerond, waarna besloten is om verder te gaan. Meer informatie hierover vind je hier of op deze plek .


NETWERKBIJEENKOMST ONTMOETEN EN VERSTERKEN UTRECHT E.O.

Op 30 augustus 2017 vindt in Nieuwegein een ontmoetingsavond van een aantal coaches uit de regio plaats. Dit initiatief heb ik opgezet, nadat ik bemerkte dat er veel behoefte is vanuit coaches om ervaringen en tips uit te wisselen. Ook coaches hebben vragen en leerdoelen. Het doel is om elkaar te versterken en te ondersteunen in ons vak, zodat we onze klanten nog beter kunnen helpen. Na de eerste bijeenkomst is besloten om tweemaandelijks samen te komen en een thema te bespreken.  Voor onze klanten betekent dit dat wij nog beter worden in ons werk, omdat we ons blijven ontwikkelen. Ook is een logisch gevolg dat ons netwerk nog beter wordt ingezet en wij sneller kunnen doorverwijzen naar een geschikte coach, wanneer wij zien dat zij meer ervaring hebben op het gebied van de coachvraag.

Zeer inspirerend en motiverend dus!